Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Krabi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ต่อต้านทุจริต

ประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด
วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา​ 12.40 - 17.00 น.พันตำรวจโท​ หม่อมหลวงกิติบดี​ ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้​ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จัดชุดหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 35/2564 พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 1 จุด (ด่านบ้านเขาขาว ตำบลเขาคราม)  และอำเภอเขาพนม จำนวน 2 จุด (ด่านโคกหาร ตำบลสินปุน/ด่านบ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน) พื้นที่อำเภอลำทับ จำนวน 2 จุด (ด่านสี่แยกสวนปาล์ม ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ/ด่านบ้านทรายขาวตำบลลำทับ อำเภอลำทับ) โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม และนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ ให้การต้อนรับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 35/2564 พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 1 จุด (ด่านบ้านเขาขาว ตำบลเขาคราม)  และอำเภอเขาพนม จำนวน 2 จุด (ด่านโคกหาร ตำบลสินปุน/ด่านบ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน) พื้นที่อำเภอลำทับ จำนวน 2 จุด (ด่านสี่แยกสวนปาล์ม ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ/ด่านบ้านทรายขาวตำบลลำทับ อำเภอลำทับ) โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม และนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ ให้การต้อนรับ

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา​ 12.40 - 17.00 น.พันตำรวจโท​ หม่อมหลวงกิติบดี​ ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้​ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จัดชุดหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 35/2564 พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 1 จุด (ด่านบ้านเขาขาว ตำบลเขาคราม) และอำเภอเขาพนม จำนวน 2 จุด (ด่านโคกหาร ตำบลสินปุน/ด่านบ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน) พื้นที่อำเภอลำทับ จำนวน 2 จุด (ด่านสี่แยกสวนปาล์ม ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ/ด่านบ้านทรายขาวตำบลลำทับ อำเภอลำทับ) โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม และนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ ให้การต้อนรับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 35/2564 พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 1 จุด (ด่านบ้านเขาขาว ตำบลเขาคราม) และอำเภอเขาพนม จำนวน 2 จุด (ด่านโคกหาร ตำบลสินปุน/ด่านบ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน) พื้นที่อำเภอลำทับ จำนวน 2 จุด (ด่านสี่แยกสวนปาล์ม ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ/ด่านบ้านทรายขาวตำบลลำทับ อำเภอลำทับ) โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม และนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ ให้การต้อนรับ

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา​ 12.40 - 17.00 น.พันตำรวจโท​ หม่อมหลวงกิติบดี​ ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้​ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จัดชุดหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 35/2564 พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 1 จุด (ด่านบ้านเขาขาว ตำบลเขาคราม) และอำเภอเขาพนม จำนวน 2 จุด (ด่านโคกหาร ตำบลสินปุน/ด่านบ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน) พื้นที่อำเภอลำทับ จำนวน 2 จุด (ด่านสี่แยกสวนปาล์ม ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ/ด่านบ้านทรายขาวตำบลลำทับ อำเภอลำทับ) โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม และนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ ให้การต้อนรับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 35/2564 พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 1 จุด (ด่านบ้านเขาขาว ตำบลเขาคราม) และอำเภอเขาพนม จำนวน 2 จุด (ด่านโคกหาร ตำบลสินปุน/ด่านบ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน) พื้นที่อำเภอลำทับ จำนวน 2 จุด (ด่านสี่แยกสวนปาล์ม ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ/ด่านบ้านทรายขาวตำบลลำทับ อำเภอลำทับ) โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม และนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ ให้การต้อนรับ

15 ส.ค. 64