Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Krabi Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เป็นวิทยากรโครงการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมาย ฯ

เป็นวิทยากรโครงการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมาย ฯ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระศักดิ์ กราปัญจะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนายวิโรจน์ ฮ้อเถี้ยน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดประชุมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง : การคมนาคมระหว่างบ้านหัวหินกับบ้านคลองหมาก ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา  ตำบลเกาะลันตาน้อย  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

แกลเลอรี่