Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Krabi Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดกระบี่

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมการหารือเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธาน  

แกลเลอรี่