Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Krabi Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมและพัฒนาสัมพันธ์

ประชุมและพัฒนาสัมพันธ์

      31 มีนาคม 2560 นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผอ.สนง.ทสจ.กระบี่ มอบหมาย นายวีระศักดิ์ กราปัญจะ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมและพัฒนาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมปกาสัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5 โดยมีพันเอกปัญญ์สวัฒกก์ มาลารัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ ฝ่ายทหารปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่เป็นประธาน

แกลเลอรี่