Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Krabi Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

หารือโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย งวดที่ 1

หารือโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย งวดที่ 1

วันที่ 28 เมษายน 2560 นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5

แกลเลอรี่