Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Krabi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ต่อต้านทุจริต

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และนายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10

      ภาคบ่าย เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการป่าในเมืองมหัสจรรย์ป่าชายเลน “แกรนด์แคนยอนเมืองไทย” บ้านท่าเลน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แกลเลอรี่