Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

Krabi Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียเกาะพีพี

ร่วมตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียเกาะพีพี

         วันที่ 12 มกราคม 2561 นายทศพร โชติช่วง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ร่วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สภภ.15 ภูเก็ต  รอง ผอ.รมน.จว.กระบี่  อุทยานหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ อบต.อ่าวนาง เข้าตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียเกาะพีพี ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจสอบ มีดังนี้

1.ในเบื้องต้น อบต. อ่าวนางได้เปลี่ยนหินญี่ปุนชั้นรองพื้นเมื่อปี พ.ศ.2558 ปัจจุบันน้ำไม่สามารถซึมผ่านชั้นหินญี่ปุ่นได้เนื่องจากมีไขมันจากสถานประกอบการ

2.ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบประมาณ700ลบ.ม.ต่อวัน ประสิทธิภาพของบ่อรับได้เพียง400ลบ.ม.ต่อวันจึงทำให้เกิดน้ำมีลักษณะสีดำและมีกลิ่นเหม็น

3.น้ำเสียบนเกาะพีพทั้งหมดมีประมาณ 1700 ลบ.ม. ต่อวัน ซึ่งบางส่วนอยู่ในทิ้งลุ่มต่ำไม่สามารถเข้าระบบได้จึงมีบางส่วนไหลลงสู่ทะเลโดยตรง

4.การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ขณะนี้ให้ อบต.อ่าวนางเพิ่มปริมาณการใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ร่วมบำบัดเบื้องต้น

5. จังหวัดกระบี่ได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและน้ำเสียและขยะจังหวัดกระบี่ โดยมี รองผู้ว่าฯเป็นหัวหน้าชุด รอง ผอ.รมน.(ท)เป็นรองหัวหน้าชุด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเป็นคณะกรรมการ และมี ผอ.สนง.ทสจ.กระบี่เป็นฝ่ายเลขาฯ โดยตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านอาหาร ทุกประเภท เพื่อให้คำแนะนำและบังคับใช้กฎหมาย โดยจะเน้นพื้นที่อ่าวนาง และเกาะพีพีเป็นลำดับแรก

6.สำหรับตัวอย่างน้ำทาง สสภ15ภูเก็ต ได้ตัวอย่างน้ำและแนะนำให้ใช้สารเคมีในการร่วมบำบัดซึ่งผลน้ำและชนิด ปริมาณสารเคมีที่จะต้องใช้ทางสสภ15ภูเก็ตจะแจ้งให้ทราบเพื่อประกอบการของบประมาณแก้ไขปัญหาต่อไป

7.สำหรับระยะยาว ทาง อจน.และอบต.อ่าวนางอยู่ในระหว่างการแก้ไข moa เมื่อบรรลุผลคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้

8.สำหรับพื้นที่อื่นๆทางสนง.ทสจ.กระบี่ได้เสนอขยายพื้นที่ให้อจน.เข้ามาบริหารจัดการเพิ่มเติมในท้องที่หาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา หาดแขก คลองม่วง และเกาะลันตา

4.สำหรับพื้นที่อื่นๆทางสนง.ทสจ.กระบี่ได้เสนอขยายพื้นที่ให้อจน.เข้ามาบริหารจัดการเพิ่มเติมในท้องที่หาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา หาดแขก คลองม่วง และเกาะลันตา

แกลเลอรี่